Zorg Initiatief: software leveranciers met een hart voor zorg

19 maart 2012 

Zorginstellingen hebben meer dan ooit te maken met verzakelijking en daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Tijd wordt steeds schaarser, niet alleen bij verplegend personeel, ook bij management en bestuurders, terwijl de sturing van de zorginstelling steeds complexer wordt.

Voor de zorg bestaan nog geen geïntegreerde systemen, waardoor ze aangewezen zijn op ‘best of breed’. Bestuurders zijn daardoor onevenredig veel tijd kwijt aan het stroomlijnen van de automatisering van hun primaire en secundaire processen. Zij ervaren als het ware de pijn die ontstaat wanneer leveranciers van software niet (goed) met elkaar samenwerken.

Lees hier het hele artikel dat in april in Care & Cure Magazine is gepubliceerd.